تفویض اختیار

با سلام، می خواستم بدانم مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی که جز شرکتهای ثبت شده در سازمان ثبت شرکتها می باشد به چه صورت می تواند حق امضاء اوراق بهادار و تعهدآور خودرا که در اساسنامه این اختیار به او و احدی از اعضا هیئت مدیره داده شده است به اشخاص ثالث(کارکنان و مسئولین شرکت) واگذار نماید.