طلاق

حسنوند
باسلام ببخشید من یک سال عقد کرده هستم وقبل ازدواج من با شوهرم رابطه داشتم ومنجربه زن شدن من شد و شوهرمن با اسرارمن نامزدی وعقد کرداما تو این مدت همه جوررفتاری با من میکرد تا اذیت شم وخانواده اشم درجریان بودن که چه بلای قبل ازدواج سرم اومده ومنوراضی کردن کارو ب دادگاه نندازم ومهرموکم بگیرم که شوهرم پابندزندگی باشه اما تو این مدت با ی دختر در ارتباط بودک ازش میدیدم اما تاحرف میزدم خانوادهش میگفتن طلاقت میده یاخودش شوهرم میگفت توشکاکی .الان شوهرم تقاضی طلاق داده .توروخداکمکم کنید من دوستندارم زندگیم بهم بخوره