حق دیدار

پریسا تیموری
سلام خسته نباشید من دوسال پیش از همسرم جدا شدم که حضانت دخترم تا پایان هفت سال با بنده است درحال حاضر تا هشت ماه دیگه از حضانت دخترم باقیست حال میخواهم برای ادامه ی زندگی از مشهد به خوزستان نزد خانواده ام نقل مکان کنم اما همسر سابقم حق دیدار دخترم را در روزهای جمعه دارد حال با توجه به حق دیدار آیا میتوانم نقل مکان کنم بدون مشکل قانونی متشکرم