تغییر نام کوچک شناسنامه

Goldis30

سلام ایا میتوان نام رقیه را به زهرا تغییر داد؟ این پروسه چقدر طول میکشه و ایا بعدش به دلیل تغییر نام به مشکلی در مدارکم و دانشگاه پیش نمیاد؟ بهتره با وکیل اقدام کنم یا بدون وکیل هم راحت هست؟ خیلی خیلی ممنونم