اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

کارمند رسمی یکی از شرکتهای ایران خودرو(سهامی عام) هستم با 10 سال سابقه کار با حقوق پایه یک میلیون تومان، با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در آذر ماه سال 1394 حقوق پایه ام هشتصدهزارتومان شده. با مدرک دیپلم با رتبه ی شغلی کمک کارشناس. آیا این کار شرکت خلاف قانون است؟ به کجا و چه مرجعی می توانم شکایت کنم. 

با تشکر