پناهندگي

سلام .ميخواستم بدونم براي پناهندگي به آلمان چجوري امكان داره و چه شرايطي؟