عودت مبلغ رهن

mehdi

سلام در ملکی که مالک ان سه بار تغییر کرده و با توجه به اینکه مالک جدید حکم تخلیه ملک را در دوطبقه از دادگستری دارد و یک طبقه ان را تخلیه کرده پرداخت مبلغ رهن بعهده کیست...مالک قدیم زندان میباشد...و تنها رسید بین من و مالک یکبرگ رسید بابت رهن است که طی دوفقره چک که در ان قید شده بابت رهن است میباشد...لطفا راهنمایی بفرمایید