تصميم بازپرس

لطف ابادي

باسلام و احترام  

چندي پيش من از يكي از دوستان مبلغي را با ميل خودش كه به حساب بنده واريز نمودند جهت پرداخت بدهي هايم قرض گرفتم ايشان چند روز قبل از بنده شكايت كلاهبر اري را مطرح نمدند پرونده جهت تحقيقات تحويل اگاهي د بنده براي باز جويي رفتم و با توجه به اينكه اين كار بنده جرم نبوده و اركان كلاهبرداري محقق نشده قاضي دستور مواجهه حضوري را دادند (شاكي و متهم) سوال اينجاست اگر من به جلسه مواجهه حضوري نروم ايا دليل بر مجرميت بنده است؟ عدم حضور ب علت اين ك بنده وثيقه ندارم تا در صورت لزوم بازپرس وثيقه بخواهد بتوانم بدهم 

با تجديد احترام