حقوقی و یا کیفری بودن چک

میری

با سلام. اگر چک دوروز بعد از تاریخش برگشت زده بشه همچنان قابلیت کیفری رو داره؟