عقد دختر بدون اجازه پدر

دختری 26 ساله هستم به مدت 4 سال خواهان ازدواج به پسری هستم که از هر نظر صلاحیت کامل را دارد اما به دلیل اختلافات عقیده ای سبک زندگی بین خانواده ها هردو خانواده مخالف هستن بدون هیچ دلیل منطقی
2سال پیش پدرم به ازدواج ما رضایت داد اما متاسفانه بر اثر سکته مغزی همه چی تغییر کرد
حال به دلیل شرایط پدرم که قدرت تکلم از دست داده و دچار لمسی بدن شده توانایی دفاع از من و گفتن رضایتش را ندارد و برادرانم هم به شدت با من مخالفت میکنن و من راهی جز اجازه قانونی گرفتن برام نمانده
میخوام بدونم برا این  باید چه کارهایی بکنم تا از دادگاه اجازه عقد بگیرم