حضانت فرزند

شعبانی
شش مه پیش طلاق توافقی گرفتم و حضانت دو فرزندم به زوج داده شد اما من مهریه نگرفتم حالا که میبینم بچه هام شرایط خوبی ندارند درخواست حضانت دارم