ثبت طلاق

سیامک

باسلام . دادگاه به نفغ خانمم رای طلاق صادر کرده حکم و نامه به یکی از دفتر خانه ها ایشان تحویل دادن در تاریخ مقرر که صیقه طلاق صادر شود من نرفتم حال که دو سه ماهی می گذرد پرسیدم اعلام کردن خانم هم نیامده که شاید دفتر خانه دردغ یگوید لطفا بفرمایید اگر طلاق انچام شده از کچا مطلغ شویم و دز ضمن اعتبار نامه چه مدتیست گفته شده هر دفترخانه طلاف صادر کند به دفتر ازدواج انجام شده اعلام میکند مراجعه کردم گفتن قانونه ولی از 1000 مورد یکی شاید انجام بددن  من از کجا مطلع شوم  با تشکر