حق الزحمه طلاق

باسلام میخواستم مبلغ حق الزحمه طلاق را بدانم مهریه همسر من ۵۱۴ سکه است که بصورت توافقی قصد جدایی داریم