طلب مال

روزبه

سلام

من به فردی مبلقی پول (میلیون100) دادم برای یک کاره تجاری.

من فقط اسناده بانکی که به حساب این فرد ریخته شده رو دارم. 

ایا میتونم اقدام قانونی که منجر به وصول طلبم بشه بکنم؟

سپاس گذارم