مهریه

زهره
باسلام.همسرم پی در پی دوبار به من خیانت کرده و خیلی بد رفتار شده.حالا من میخواهم تقاضایی مهریه کنم ولی طلاق نگیرم آگه مهریه من و یکجا نده مجبور هست که نفقه من و هم بده؟و آیا بدون اجازه من میمونه زن دیگه ای بگیره؟