پناهندگی

امین
سلام من ویزای انگلیس دارم میخواستم ببینم میتونم اونجا پناهنده شم شرایط به چه صورته؟