طلادر دوران عقد

سلام،برادر بیست روز بعد عقد متوجه شدن که اون دخترخانوم به کس دیگه ای علاقه داره و نمیخواد باهاش ازدواج کنه،به برادرم گفتن که من به کس دیگه ای علاقه دارم و باهات زندگی نمیکنم با چندبار خواهش اطرافیا و تعهد تو دادگاه برای زندگی برمی گشتن و دوباره میرفتن،تا اینکه جلوی همه میگن تا نیام تو خونت و مهریه مو کامل ازت نگیرم دست برنمیدارم،این درحالی بوده که توی دادگاه به برادرم گفتن احتیاجی به وکیل نیست و اگه مهریه بده به اون دخترخانوم نصفشو باید پرداخت کنه،اما اون خانوم دست بردار نیست،میشه لطفا راهنمایی کنید،ممنون