ارث

مهرداد
سلام من مادری داشتم كه 20سال پیش فوت كرد و یك خونه داشت،كه پدرم 16سال پیش سال 1378 به ارزش 6میلیون تومان فروختش،اما قیمت الان خونه 300میلیون تومان شده است،حالا ما با پدرم مشكل پیدا كردیم،می خواستم بدون اگر از پدرم شكایت كنم دادگاه برای سهم خودم و خواهرم،به طور تقریبی چقدر به ما ارث میرسه?