سهم از ارث

زهرا

با سلام

من یه سوال در مورد ارثیه دارم ، خواستم بدونم ارثیه چطور حساب می شود.

ما یک برادر داریم و چهار خواهریم می خواستم بدونم سهم ارثیه برادر چطوری حساب میشه ؟

به ازای هر دو خواهر یک سم به برادر میرسه ؟

یعنی ما چهار خواهریم دو سهم به برادر میرسه و به هر خواهر یک سهم ؟