ثبت آثار ادبی در خارج

Mitra

با توجه به این نکته که کشور ما معاهده بین المللی برن رو امضا نکرده و شامل کشور هایی که قانون کپی رایت رو اجرا 
می کنند نیست 
راهها ساده و ارزانی که نویسندگان ایرانی بتوانند برای ( ثبت ) کتاب در خارج از کشور اقدام کنن چیست ؟
نیاز هست که حتما به اونجا سفر کنم و وکیل از اونجا بگیرم یا راه ساده تری هم موجوده ؟
فقط میخوام این کتاب رو ثبت کنم