هزينه ابطال تمبر جهت درخواست نفقه و مهريه

رشيدي

 باسلام خانمي ٣٨ ساله و داراي يه فرزند پسر ٧ ساله ام

مهريه من ١٣٨٢ نيم سكه بهار ازادي ست 

جهت ارايه دادخواست مهريه و نفقه براي ١٢ سال زندگي مشترك هزينه ابطال تمير و ارائه دادخواست به دادگاه چقدر ميشه ؟

ممنون ميشم راهنماييم كنيد