خانوادگی.حقوق.روابط نامشروع

سلام خسته نباشی مشکل که ما داریم آینه که پدرم در غیده حیاته و روابط نامشروع داره با ثابقه ی کیفری(سیاسی)و هیچ حق و حقوقی به خانواده اش نمیدهد و میگوید هیچ مسئولیتی نسبت به شما ندارم و در حال حاضر ایشان 60 سال سن دارد و الان میخواهد خانه را بفروشد که عیاشی کند و وقتی مادرم به او میگوید حق من و بچه هامه این خونه ما را از خانه ترد میکند لطفا من را راهنمایی کنید تورو خدا آخه داره آینده ی مارا خراب میکند و هیچ فکری نمیکند