فردی که وکالت داده است ، فوت کرده باشد.

محمد

یا سلام.اینجانب وکالت فروش ملکی را از وراث مرحومی گرفته ام.یعنی به این ترتیب بدون قول نامه ای و یا دست خطی، وراث این ملک را به من واگذار کردند..( واگذاری وکالت به من توسط 6 نفر از 11 نفر وراث صورت گرفت.به گونه ای که یک نفر از این 11 نفر از 5 برادر و خواهرش وکالت داشت و مابقی نیز خودشان حاضر شدند و امضا کردند.)ینجانی در زدن قطعی سند کوتاهی کرده ام  و حال پس از گذشت 2 سال برای زدن سند قطعی اقدام کرده ام ، یکی از آن وراث فوت کرده ( این فرد که فوت کرده یکی از آنهایی است که برادرشان از او وکالت داشت و برادر به جای ایشان در محضز خانه حاضر شد و واگذاری توسط ایشان صورت گرفت.حال آنکه آن برادر زنده است و ایشان فوت کرده است.). یعنی از 11 نفری که به من وکالت داده بودند، یک از آنها فوت کرده است.متوجه هستم که می بایست وراث او بیایند و واگذار کنند ولی به علت عدم دسترسی ( یکیشان آمریکا زندگی می کند) به وراث آن یک نفر می خواهم سهم آن 11 نفر را قطعی به نام بزنم و فقط سهم آن یک نفر باقی بماند. حال سوالم این است که چگونه می توان سهم آن یک نفر را هم بدون مراجعه وراثش به نام خودمان بزنیم؟؟؟ با تشکر از لطف و پاسخگویی شما.