تهمت

حسنی
با سلام، ملکی را چهار ماه پیش از شخصی خریداری کردم و بعد از چهار ماه که سند به نام من خورد و در آنجا ساکن بودم، ایشان از بنده شکایت کرده که لوستر خانه متعلق به ایشان است ، در صورتی که در قولنامه هم قید شده که این ملک لوستر ندارد، ولی ایشان بعد از چهار ماه از بنده به جرم خیانت در امانت شکایت کرده است ، میخواستم بدونم چه حکمی دارد