برگشت چك

sahar

با سلا م 

حدود يك سال پيش من مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ تومان و مادرم مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ تومان به همسايه خود داديم كه كار كند تو كار اهن بود اما بعد دو ماه كه گذشت گفت پولم رو شريكم خورده و فرصت خواست ما چون همسايه بود صبر كرديم اما الان ميگه ندارم برويد شكايت كنيد و كلا شاكي زياد داره و همه فاميلاشونم كاريش ندارن  

ميخوام چكها رو ببريم بانك برگشت بزنيم 

اول اينكه تاريخ ندارن ٢ عدد چك هست دوم اينكه كنار مبلغ نوشته (بابت اصل پول) كه همه ميگن به خاطر اين كلمه مجرم ربا خوار شناخته ميشيم ممنون ميشم راهنمايي كنيد