وکالت محضری برای وراث

لیلا
سلام. من قصد دارم اموالم را که ارث از پدر به من رسیده به صورت محضری به نام فرزندانم بکنم. اما با توجه به اینکه این اموال با بقیه ی خواهر و برادران و مادرم یکی است و جدا نشده و قصد جدا کردن هم ندارم آیا می توانم با یک وکالت محضری به نام آنها کنم. چون نمی خواهم چیزی به شوهرم برسد.