اختلاف در ملک مشاع

میثم ابوالقاسمی

سلام . پدر من یک کارگاه دوطبقه را با یک شخص دیگر شریک میباشد. در طبقه اول پدرم مشغول کار است و در طبقه دوم شریکش برای انبار استفاده میکند. مدتی است برای فروش گذاشته اند اما مشتری مناسبی پیدا نشده . حال شرکش با اختیار کردن وکیل قصد شکایت دارد . سیوال من اینجاست آیا امکان پلمپ کردن این کارگاه توسط وکیل وجود دارد و در نهایت چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟