عدم تمکین

سعید
زنم درزمان عقد قهر کرده رفته خونه باباش وبه دلیل اینکه منو عصبانی کرد منم به مادر پدرش فوش دادم و صدامو ظبط کرده میخواستم بدونم میتونه طلاق بگیره چه راهی داره برگردونمش به خانه