کاهش 25درصد از حجم قرارداد

میثم طیبی

سلام کاهش 25درصد از حجم قرارداد( طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان در ضمن اجرای کار ممکن است کاهش یا افزایش......) بعد از اتمام مدت زمان قراردادپیمانکار ودر هنگام  شروع به کار پیمانکارجدید قانونی است ؟