حمل گاز اشک آور

محمد
با سلام. بنده چند وقت پیش دچار ی درگیری نا خواسته شدم که از بنده ی گاز اشک آور کشف شد و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و ضاربان متواری شدن و من تو ی همه ی دفاعیه هام ذکر کردم که گاز اشک آور برای من نیس و از ضارب که قصد استفاده از اون رو داشت به سختی گرفتم. ميخواستم ببینم حکم احتمالی چی ميتونه باشه