با سلام .فروش آپارتمان قولنامه ای

مجید .فارسی

با سلام من یه واحد آپارتمان قولنامه ای داشتم  که فروختم همان طور کی میدانید کلیه اپارتمان های قولنامه ای بدهی شهرداری دارد و من هم همین طوری خرید و چند دست هم گشته  و البته الان فروختم و در قولنامه هم قید شده که کلیه بدهی های شهرداری اعم از عوارض و غیر ه به عهده خریدار می باشد و الان دو دستم باز چرخیده ولی خریدار رفته شکایت کرده البته هنوز به ما اعلام نکرده اطرافیان گفتند . لطفا بفرمائید با اینکه در قولنامه قید شده به حساب خریدار است باز ایشان می تواند کار انجام دهد البته قولنامه کد رهگیری هم دارد