مشروبات الکلی

رحیم

سلام من در یکی از سفرهای کاری خود به عنوان کارمند دولت یک شیشه مشروب اگر خریده باشم و همکارم از این موضوع خبردار شده باشد و صدایم راضبت کرده باشد که من خودم تایید کردم خریدم و شاهد بیاورد آیا میتواند مرا دادگاهی و محکوم کند؟؟

اگر ثابت شود  که خریدم ولی تایید نشود که من آن را با خودم وارد کشور کردم  ویا خوردم چه؟

 

ممنون