چک سفید امضاء

نا شناس

با سلام.

در سال 90 دو فقره چک به شرکتی که کار طلا انجام میداد جهت ضمانت تحویل دادم و این دو چک هر دو سفید امضاء بوده و یکی از این چکها به خواسته ی این شرکت توسط امضاء رییس اتحادیه در پشت چک تضمین شده است. حساب شرکت توسط بنده در سال 90 تسویه شد و حتی مبلغی حدود 1.5 میلیون تومان طلبکار شدم. در همان سال 90 یکی از دوستانم را به این شرکت معرفی کردم جهت انجام معاملات طلا و به مدیر وقت آن شرکت به صورت لفظی دوستم را ضمانت کردم. چند بار جهت تحویل گرفتن چکهایم به شرکت مراجعه کردم و از آنجایی که دوستم نتوانسته بود حسابش را تسویه کند از استرداد چکها به من خودداری کردن. در سال 91 یکی از چکها را خودشون مبلغ زدند و برگشت زدند و این چک را در سال 93 به من برگرداندند ( فقط برگشت زدند بدون هیچ اقدام دیگری ). حالا بعد از گذشت 4 سال از تسویه حسابم ( در صورتی که دوستم بدهکار است ) مدیر آن وقت شرکت ادعای طلب از منو داره و میگه که از خودت طلبکارم و با توجه به اینکه چکی که پشت آن را رییس اتحادیه امضاء کرده نزد مدیر شرکت هست لطفا منو راهنمایی کنید. راستی آن زمان که بنده با این شرکت کار میکردم احتمالا فاکتور امضا شده نزد شرکت داشته باشم البته 2 شاهد مبنی بر تسویه حسابم با شرکت دارم. سپاسگزارم از اینکه منو در این مورد خیلی پیچیده راهنمایی میفرمایید.