ارث

مادربزرگ بنده چند وقتیه فوت کرده دارای سه فرزند می باشد که در قید حیات هستند دو فرزند از یک شوهر و مادر بنده که از یک پدر دیگه می باشد یک خانه دارد که از شوهرش که پدر ناتنی مادرم هست به او رسیده که سند خورده به اسم مادر بزرگم است .الان ایشون فوت کردند و احتمال میدیم یکی از نوه هایش این ملک بدون اطلاع ورثه چه مادر بزرگم میدانست چه نمیدانست به اسم خودش زده لازم به ذکر است که مادربزرگم سوادی نداشت خواستم بدونم حتی اگر محظری هم انجام داده باشه این کار درست است و به مادر بنده ارثی تعلق نمیگیرد اگر این امر درست باشد پطور میتونه مادرم به حقش برسه