ترک خانه

میثم
باسلام.خانومم10روزه بدون اجازه خانه راترک وبه خانه پدرش رفته.چطور میتونم ازراه قانونی برش گردونم؟