سرپرستی بچه ها در صورت فوت مادر

sahar

با سلام حدود 2 سال پیش  شوهرم در تصادف فوت کرده.پدر شوهرم نیز 5 سال قبل فوت شده بود.در حال حاضر قیم فرزندانم (2 پسر) هستم می خواهم بدانم بعد از فوت خودم(مادر) سرپرست بجه ها چه کسی خواهد بود

ایا پدر خودم میتواند سرپرستی فرزندانم را بگیرد یا اگر وصیت کنم سر پرستی فرزندانم را می توانم به کسی بدهم