کیفری حقوقی

احمد سلمانیان

سئوال شما : سلام.یکسال پیش یک خودردی اقساطی بابازپرداخت در ساله ازیک شرکت درتهران خریداری کردم دوماه قبل رفتم وتسویه کردم کارکنان شرکت چکهای منوبه بهانه اینکه حسابدار رفته مسافرت گفتند پست میکنند واسم.چند روز پیش یکی از چکهای منو برگشت زدند باوجود اینکه من از مدیر شرکت لیزینگی دست خط گرفتم که چکها روتسویه وظرف مدت دوماه باید بفرسته واسم من در شهرستان زنجان زندگی میکنم حالا نمیدونم چطور ازشون شکایت کنم چند بار که تو این مدت رفت وامد کردم متوجه شدم چند مورد امثال من مشکل داشتندلطفا کمکم کنید .