مبلغ ديه پاره شدن پرده بكارت دختر

سلام.ميخواستم بدونم اگر اقاي متاهلي پرده بكارت دختري را بردارد مبلغ ديه كه دادگاه تعيين ميكند در سال ٩٤چقدر است. وايا بعد ١ماه ميشه ثابت كردكه اين اقا برداشتن و شاهد هم نداشته باشم.