ترک خانه

سلام

دختری 28 ساله هستم که پدرم اجازه خروج از خانه و یا استخدام و یا تحصیل در شهری دیگر را به من نمیدهد. آیا حق قانونی برای من وجود دارد که بتوانم اقدام کنم؟ اگر راهی نباشد، به فرار از خانه فکر میکنم.چون خیلی محدودم کرده