طلاق

سلام اگر زنی از دادگاه درخواست طلاق کند و دلیل موجهی نداشته باشد باید خسارت مرد را پرداخت کند یا نه؟ وآیا میتواند برای پرداخت خسارت اعسار بزند و به صورت قسطی پرداخت کند؟