آیا این دلایل برای طلاق کافی است؟

Maede
من حدود یازده ماهه که عقد کردم. ولی الان تصمیم گرفتم که جدا بشم چون خانواده همسرم از ابتدا با دروغ و وعده های زیادی جلو اومدن الان به هیچ کدام از آنها عمل نمیکنند و اینطور که فهمیدم قرار نیست عملی بشه.با وعده خریدن مسکن و ماشین وحمایت کردن از پسرشون و همچنین داشتن یک شغل تابت که اون هم عملی نشد الان من نمیتونم با توجه به این شرایط ادامه بدم بنظرتون میتونم درخواست طلاق بدم یا دلایل من کافی نیست؟؟؟؟