سوال درسی

صبا
پیمان صلح وستفالی و نظام خلافت مورد نظر داعش: تفاوت ها و شباهتش اصلا در مورد ویژگی هاشون پیدا نمیکنم :(