مجله آموزشی

احمد امامی
سلام و احترام. آیا فرم آماده شده ای از تقسیم سود وحق امتیاز یک مجله دارید؟