طلاق

با سلام. چه اقلامی پس از طلاق توسط زن پس گرفته می شود؟ سیسمونی چطور؟ چند تکه اقلامی که مرد هنگام عقد قبولدار میشود چطور؟