نحوه مطالبه نفقه فرزند

سلام،من دختری 22 ساله هستم و مجرد و ماهانه حقوق اندکی دریافت می کنم،پدرم مدتی ست که نفقه مرا نمی دهد و حقوق من هم اصلا برای تامین مخارج کافی نیست.می خواستم بدانم که حکم قانونی آن چیست و آیا من می توانم به صورت قانونی آن را پیگیری کنم؟ اگر می شود،چگونه؟