مالک و مستاجر

مهرزاد

با سلام و خدا قوت

کارخانه ام را به مدت یکسال اجاره داده ام و حدود 2 ماه از مدت اجاره باقی مانده 

خودم هم برای مستاجر کار کرده ام ولی بخشی از دستمزدم را نمی پردازد 

بابت آب و برق و تلفن و شارژ کارخانه هم کلی قبض پرداخت نشده دارد 

شکایت من در اداره کار برای مطالبه حقوقم به جائی نرسیده

اگر در روز پایان مدت قرارداد اجاره درب کارخانه را ببندم و یا آب و برق آنرا قطع کنم از نظر قانونی چه تبعاتی دارد ؟ 

ایا می توانم حقوق معوقه ام را از محل رهن مستاجر محاسبه کنم ؟