احاله حقوقی و کیفری

کاوه

با سلام

بنده چندین پرونده حقوقی و کیفری ( حدودا 20 پرونده ) در دادسرا و دادگاه حقوقی و تجدیدنظر استان دارم که کل پرونده ها در خصوص یک قطعه زمین می باشد  . آیا می توانم درخواست تجمیع کل پرونده و احاله پرونده به دیوانعالی را داشته با شم .

  با تشکر