پرسش در خصوص مساعل اداری

مرتضی میشامندان
با سلام بنده کارمند یک اداره دولتی هستم با پست انباردار وارد اداره شده ام و به علت نا آگاهی پست امین اموال را نیز بدون اینکه سوالی از من شود بر عهده من گزاردند با ادامه تحصیل در مقطع کار شناسی در سال 92 پست سازمانی من به حسابدار تغییر کرد ولی این امر به این منوط شد که تعهد بدهم که به عنوان انباردار یا امین اموال خدمت نمایم بنده دارای 16 سال سابقه خدمت هستم چندین بار تقاضای تغییر پست داده بودم که موافقت نشد زیرا به علت سخت بودن شرایط کار و مسعولیت بدون مزد آن کسی حاضر به کار در این بخش نیست از این که بگزریم چون تنها هستم و کارها در این سالها به شدت افزایش داشته لذا نمیتوانم به صورت دقیق هر دو ای وظایف را انجام دهم و کارها را فقط جهت اینکه انجام شود با سرعت انجام میدهم و این موضوع را در در مدت چند سال گذشته با چند نامه به اطلاع مدیرکل رسانده ام ولی ایشان توجه نمیکنند و میگویند که به نظر بنده این کار را یک نفر هم میتواند انجام دهد ولی باور بفرمایید که از عهده یک نفر خارج است بنده به علت مسعولیت شغلی که دارم نگران هستم نمیدانم باید در این خصوص چه کار کنم لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون