حقوق بازنشستگی

علی
سلام خسته نباشید پدر من نزدیک.شیش ماه است که فوت کرده و بازنشته ذوب اهن اصفهان بودن و منم تنها پسر که حقوقشون به محقوقشون من 19 سالمه و خود کانون بازنشستگی گفته که فقط تا 20 سالگی به من حقوق میدن و اگر برم دمیرسهگاه تا 25 سالگی ولی من نمیتونم.برم دانشگاه ایا راایاه دیگه ای وجود داره که من تا 25 سالگی بدون این که برم دانشگاه حقوق پدرمو بگیرم . با تشکر