اختلاف خانوادگی

شوهر من ادم عجیببه خسیسه غیر منطقیه خیلی قلدره مادرشوهرم خیلی اذیتم کرده و میکنه ولی شوهرم منطقی نیست همش منو مقصر میدونه در اصل میدونه که مامانش مقصره ولی به من فشار میاره اذیتم میکنه